ODDAJA VLOGE ZA PODROČJE GRADNJE OBJEKTOV

Telekom Slovenije, d.d., na področju izdaje projektnih pogojev in mnenj omogoča oddajo zahtevkov v elektronski obliki.